Een samenwerking tussen YES!Delft en de MRDH waar maatschappelijke uitdagingen worden gekoppeld aan technologische oplossingen
Hoe kan jij meedoen?
- Ons verhaal

Het verhaal achter de samenwerking

In navolging van eerdere succesvolle samenwerkingen, starten Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en YES!Delft, begin 2019 een nieuw gezamenlijk programma, genaamd City of the Future. Het doel van dit programma is het verbinden van maatschappelijke uitdagingen van de 23 gemeenten in deze regio met innovatieve, technologische oplossingen van startups.

De 23 aangesloten gemeenten streven naar de ontwikkeling van een duurzame en internationaal concurrerende regio. YES!Delft ondersteunt, als een van de top 5 tech-incubators wereldwijd, ondernemers die innovatieve producten (zowel hardware als software) naar de markt brengen die maatschappelijke uitdagingen oplossen en zo bijdragen aan een betere wereld. De samenwerking tussen MRDH en YES!Delft brengt vraag en aanbod van gemeenten en startups bijeen door de lancering van het City of The Future innovatieplatform waar beide partijen elkaar kunnen vinden.

De focus ligt op daadwerkelijke uitdagingen van gemeenten, deze krijgen de kans om zelf een relevante uitdaging aan te dragen. Deze uitdaging is het startpunt voor het scouten van de nieuwste innovaties van startups en het zoeken naar een technologische oplossing voor die uitdaging. Mogelijke oplossingen worden in de deelnemende gemeenten toegepast en getest - om vervolgens te kunnen worden opgeschaald naar andere MRDH gemeenten. Deelnemen als gemeente? Lees verder!

Wist je dat de MRDH en YES!Delft ook een samenwerking hebben met de vervoersbedrijven RET en HTM? Vind hier meer informatie over de InnOVatieroute.

- Over het city of the future informatieplatform

Hoe kan jij bijdragen?

Wij zijn op zoek naar gemeenten die aanlopen tegen uitdagingen waar ze tot op heden geen passende oplossing voor hebben kunnen vinden. Ben je niet zeker of de uitdaging die jij voor ogen hebt passend is, neem dan contact op via het onderstaande formulier.

We nemen je mee in het proces van de formulering van de specifieke uitdaging tot ontwikkeling en het testen van nieuwe technologieën in de praktijk. YES!Delft faciliteert twee wegen naar een oplossing: Challenges en TechLabs. Bij Challenges scout YES!Delft reeds bestaande startups om een oplossing te vinden voor een uitdaging. Daar waar bij een TechLab eerst de technologie wordt ontwikkeld als antwoord op de uitdaging, waarna als tweede stap een startup om de technologie heen wordt gebouwd. Beide vormen van oplossingen zorgen voor een kosten- of tijdsbesparing voor de gemeenten of leveren een bijdrage aan het verbeteren van de leefkwaliteit van inwoners.

“Via het netwerk van YES!Delft ontsluiten wij een heel aantal technologische toepassingen en tegelijkertijd zijn er heel veel gemeentes die uitdagingen hebben waar die technologische oplossingen bij kunnen helpen.” Bas Vollebregt (Wethouder Delft)
- Gemeente Leidschendam-Voorburg EN Den Haag

Parking Pressure Data Challenge

De eerste City of the Future uitdaging werd aangedragen door de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, die zochten naar een innovatieve technologie die kan worden toegepast om de parkeercapaciteit en huidige bezetting van parkeervoorzieningen in kaart te brengen.

Tijdens de finaledag van deze Parking Pressure Data Challenge, die plaatsvond in december 2019, presenteerden acht door YES!Delft geselecteerde startups hun probleemoplossende technologieën. De startups Bliq en Parkeagle werden uiteindelijk benoemd als winnaars en starten in het nieuwe jaar met een pilotproject bij beide gemeenten.  

WATCH AFTERMOVIE
- Gemeente DELFT EN Den Haag

TechLab Fietsparkeren

Nederlandse steden zijn succesvol in het ontmoedigen van autorijden en het stimuleren van fietsgebruik. Echter, dit leidt veelal tot een tekort aan fietsenstallingen in binnensteden. Veel gemeenten geven aan dat dit tekort tijdens piekmomenten kan oplopen tot wel 2000 stallingsplaatsen.

Omdat fietsen vaak niet geregistreerd zijn, is handhaving van een parkeerbeleid voor gemeenten een uitdaging. Tijdens dit Techlabsproject gaat YES!Delft op zoek naar passende alternatieven om een fietsparkeerbeleid te kunnen handhaven, zonder mensen weer van de fiets te halen.

- Gemeente Den Haag en Rotterdam

TechLab Recyclen van matrassen

In Nederland worden jaarlijks 1.5 miljoen matrassen afgedankt, waarvan slechts 35% uiteindelijk wordt gerecycled. Dit betekent dat maar liefst 65% van de matrassen in verbrandingsovens belanden. Naast de impact op het milieu, zijn de kosten van het verbranden van matrassen veel hoger. Dit probleem is dus voor alle gemeenten van de MRDH zeer relevant.

Tijdens dit TechLab project is YES!Delft daarom op zoek naar nieuwe manieren om te zorgen dat er meer matrassen worden gerecycled, om zowel de impact op het milieu als de kosten voor de gemeenten te verlagen


De kademuren en bruggen in binnensteden zijn soms wel honderden jaren oud. Het is daarom belangrijk om de staat van de bouwwerken in detail in kaart te brengen en continu te blijven analyseren, om zo te voorkomen dat er een situatie ontstaat zoals begin september in Amsterdam, waar een oude kademuur is ingestort.

Veelal komen problemen aan kademuren en bruggen pas aan het licht wanneer dit al te laat is, daarom heeft YES!Delft in opdracht van de MRDH uitgezocht wat er gedaan kan worden om dit probleem aan te pakken. Het TechLab-team van de Delftse incubator heeft het probleem uitvoerig geanalyseerd en is daarop volgend met een passende innovatie gekomen.

"We kunnen nog niet helemaal vertellen hoe de methode werkt want we zijn aan het kijken of er een patent op aan te vragen is, maar we kunnen hiermee de kademuur heel nauwkeurig meten," zegt Wouter Robers van YES!Delft. "Hierdoor kunnen we verzakkingen, scheuren en overbelasting meten nog voordat deze zichtbaar zijn." De combinatie van een relatief nieuwe meetmethode en AI (Artificiële Intelligentie) kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat het systeem zelf een seintje geeft als een kademuur moet worden gerenoveerd. Een brug of een stuk kade kan dan bijvoorbeeld worden afgesloten voor (vracht)verkeer.

Binnenkort gaan de Gemeente Delft, YES!Delft en technologie partijen een eerste test op een kademuur in de binnenstad doen. Met deze test wordt dan gemeten wat de krachten op de kademuur zijn en wordt bekeken of dit verder uitgerold kan worden binnen Delft en de andere gemeenten die zijn aangesloten bij de MRDH.

- Gemeente Delft en Maassluis

TechLab Controle van kademuren en bruggen

- Gemeente Capelle a/d Ijssel en Maassluis

TechLab Afvalscheiding in de hoogbouw

Nederland heeft het ambitieuze doel gesteld dat haar inwoners in 2020 nog maar 100 kilogram restafval per persoon mogen hebben, wat in 2025 nog verder moet zijn gedaald naar slechts 30 kilogram. Op dit moment zijn deze doelstelling in de praktijk nog niet haalbaar maar de weg voorwaarts is ingezet. 

Het scheiden van afval zal een stap zijn in de goede richting maar dit blijkt met name in de hoogbouw door onder andere het gebrek aan ruimte erg lastig. Tijdens dit TechLab project gaat YES!Delft aan de slag met nieuwe oplossingen om het restafval in de hoogbouw verder te reduceren en uiteindelijk de gewenste doelen haalbaar te maken.

- Gemeente Ridderkerk EN Wassenaar

Air Quality Innovation Challenge

Tijdens deze challenge zetten de gemeenten Wassenaar en Ridderkerk zich in om de kwaliteit van de lucht in hun regio aan te pakken. Niet alleen om de gevolgen van de vervuiling te bestrijden, maar ook om de oorzaak ervan te begrijpen en samen met inwoners te werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

YES!Delft is opzoek naar bedrijven die een innovatieve oplossing voor de gemeenten hebben die een beter inzicht geeft in de luchtkwaliteit, de oorzaken van de kwaliteit en het effect ervan.

WATCH AFTERMOVIE

Startup Corner

YES!Delft lanceerde in 2018 Startup Corner, een uniek platform die organisaties de mogelijkheid geeft om in contact te komen met ruim 400 gevalideerde tech startups. Ook alle gemeenten van de MRDH hebben toegang tot deze online tool, waar middels een eigen profiel uitdagingen gedeeld kunnen worden met de community. Op deze manier willen wij een brug slaan tussen de behoeften van gemeenten en technologische oplossingen van startups.

Wil jij een profiel aanmaken of een challenge op het profiel van jouw gemeente delen?
Neem contact op met jenny@yesdelft.nl.

Hoe kun jij meedoen?

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN EN WIJ NEMEN BINNEN 5 WERKDAGEN
CONTACT MET JE OP VOOR EEN VERVOLG (BEL)AFSPRAAK. SAMEN
MAKEN WIJ EEN BESLUIT OVER DE INVULLING VAN DE SAMENWERKING.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Events

29/10/2020

YES!Delft

Workshop Innovatiemanagement

MEER INFORMATIE

10/12/2020

YES!Delft

Finals Day Luchtkwaliteit Challenge met de gemeenten Ridderkerk en Wassenaar

MEER INFORMATIE