TechLab
Stikstof

Probleembeschrijving

Stikstofdepositie als gevolg van menselijke activiteiten is landelijk een groot probleem, daar het ecosystemen bedreigt: soorten die er niet thuishoren kunnen ineens gaan woekeren, en overheersen en onderdrukken de lokale biodiversiteit. Om dit probleem tegen te gaan heeft de landelijke overheid beperkingen opgelegd aan de meest belastende activiteiten, zeker voor gemeentes aangrenzend aan Natura-2000 gebieden.

Voor de gemeentes Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis zorgen deze beperkingen ervoor dat er niet voldoende gebouwd kan worden om de nodige groei van de gemeentes te kunnen realiseren. Het vermoeden bestond dat een groot deel van de stikstofdepositie in de duinen te wijten was aan de vele paardenhouderij in deze drie gemeentes. Zij hebben YES!Delft gevraagd om te onderzoeken wat er te doen is aan deze stikstofdepositie, en hoe de natuur op een effectieve manier onderhouden kan worden.

Fase 1

YES!Delft is het onderzoek gestart met literatuuronderzoek, een gesprek met experts en verschillende natuurorganisaties. Duidelijk is dat de stikstofdepositie in het Natura-2000 gebied te hoog is, maar het is allerminst zeker dat dit te wijten is aan de naburige gemeentes, of de paardenhouderij. Omdat via hogere luchtlagen de stikstofuitstoot ook vanuit vergelegen industrie (zoals het Ruhr-gebied) kan komen zijn lokale maatregelen hooguit van beperkte invloed.

De technologiematrix geproduceerd in dit onderzoek bevat bron-mitigatie, luchtzuivering en natuurbeheeroplossingen. Voorbeelden hiervan zijn stal-afzuiging, maar ook bijvoorbeeld bacteriemengsels die de opgeslagen mest naast de stal al kunnen voorbewerken zodat er minder stikstof uitgestoten wordt.

Vervolgonderzoek moet de effectiviteit van deze activiteiten aantonen.

Partners

Gemeente Westvoorne
Gemeente Brielle

Neem contact met ons op!

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN EN WIJ NEMEN BINNEN 5 WERKDAGEN
CONTACT MET JE OP VOOR EEN VERVOLG (BEL)AFSPRAAK. SAMEN
MAKEN WIJ EEN BESLUIT OVER DE INVULLING VAN DE SAMENWERKING.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.