TechLab
Scootmobielen

Probleembeschrijving

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland kregen te maken met sterk oplopende WMO-kosten doordat steeds meer inwoners aanvraag bij de gemeente doen voor een scootmobiel. Voorwaarde voor het toewijzen van een scootmobiel is dat er een veilige ruimte beschikbaar is in het pand van de gebruiker. In de praktijk blijkt dat vaak een struikelblok te zijn in veel aanvragen.

De toenemende vergrijzing en het langer zelfstandig wonen zorgt ervoor dat de kosten rondom dit vraagstuk snel toenemen. Hierdoor komen de budgetten van gemeenten onder druk te staan.

YES!Delft is gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaken van de toename in de kosten en mee te denken over mogelijke technische oplossingen.

Fase 1: Business case en Technologie
Onderzoek van de cijfers bij de verschillende stakeholders leerde dat een groot deel van de kosten niet in de scootmobiel zelf zit, maar in de aanpassingen die gedaan moeten worden aan de woning of het gebouw waar de gebruiker woont, en de ondersteunende technologie zoals elektrische deurdrangers. Ook de beschikbare ruimte en brandveiligheid in appartement gangen en portalen vereist kostbare extra aanpassingen. Deze aanpassingen vereisen goede werkafspraken binnen de gemeenten en samenwerking met woningcorporaties.

Uit het technologie-onderzoek blijkt dat er verschillende technieken denkbaar zijn om de kosten voor gemeenten te verlagen.

De 4 oplossingsrichtingen zijn oplossingen voor opslag binnen, buiten, aanpassingen in beleid en innovatie in hardware.

Fase 2: Kostenbesparende maatregelen

In fase 2 is er met de met stakeholders van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar een co-creatie sessie gestart.

In deze fase zijn keuzes gemaakt uit de geschetste oplossingen van fase 1 met als doel deze om te zetten in kostenbesparende maatregelen. Er is onder andere gekeken naar een kosteneffectief beleid en een à la carte menu waarin oplossingen en werkafspraken in de gemeenten gemaakt kunnen worden. Naar aanleiding van de co-creatie zijn twee oplossingen verder uitgewerkt; een scootmobiel deelservice en een laadvlonder voor scootmobielen.

Op dit moment zijn YES!Delft en de betrokken gemeenten in gesprek over het uitvoeren van een  “Deel scootmobiel pilot” en de bouw van een prototype laadvlonder voor scootmobielen.
Zo kunnen gemeenten in de toekomst meer mensen helpen langer zelfstandig te blijven wonen en tegelijkertijd de extra kosten beheersbaar houden.

Partners

Pijnacker-Nootdorp
Lansingerland

Neem contact met ons op!

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN EN WIJ NEMEN BINNEN 5 WERKDAGEN
CONTACT MET JE OP VOOR EEN VERVOLG (BEL)AFSPRAAK. SAMEN
MAKEN WIJ EEN BESLUIT OVER DE INVULLING VAN DE SAMENWERKING.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.