TechLab
Voorspelbaar onderhoud kades

Probleembeschrijving

De kademuren en bruggen in binnensteden zijn soms wel honderden jaren oud. Het is daarom belangrijk om de staat van de bouwwerken in detail in kaart te brengen en continu te blijven analyseren, om zo te voorkomen dat er een situatie ontstaat zoals begin september 2020 in Amsterdam, waar een oude kademuur is ingestort. Veelal komen problemen aan kademuren en bruggen pas aan het licht wanneer dit al te laat is, daarom heeft YES!Delft in opdracht van de MRDH uitgezocht wat er gedaan kan worden om dit probleem aan te pakken.

Fase 1: Probleemanalyse

Het TechLab-team van de Delftse incubator heeft het probleem uitvoerig geanalyseerd, uit deze analyse kwam een technologiematrix en een begrip van de business case van het probleem. Deze technologiematrix bevat oplossingen varierend van satelliet-data, laserscanners, LiDar, digital twins tot fotogrammetrie.

Fase 2: Cocreatie

Met de gemeentes Delft en Maassluis is de fase 2 voor het voorspelbaar onderhoud aan kademuren uitgevoerd. Waar het eerst het plan was om hier meer gemeentes bij te betrekken is tijdens de uitvoer besloten om het toch bij 2 te houden. Reden hiervoor was de wens om het aantal stakeholders klein te houden, gezien de materie op inhoud al complex genoeg bleek te zijn. Uiteindelijk zijn uit dit project 2 voorstellen gekomen voor het realiseren van voorspelbaar-onderhouds-technologie. Één hiervan is gebaseerd op glasvezelkabels, een andere op LiDar en Sonar, gekoppeld met digital twins. Gemeente Delft heeft inmiddels akkoord gegeven op een proef met de glasvezeltechniek, en in December is de kabel aangebracht langs een gracht. De vervolgmetingen en eerste resultaten zouden begin 2021 beschikbaar moeten komen.

Partners

Gemeente Delft
Gemeente Maassluis

Neem contact met ons op!

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN EN WIJ NEMEN BINNEN 5 WERKDAGEN
CONTACT MET JE OP VOOR EEN VERVOLG (BEL)AFSPRAAK. SAMEN
MAKEN WIJ EEN BESLUIT OVER DE INVULLING VAN DE SAMENWERKING.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.